როდესაც სტრუქტურა აფერხებს მნიშვნელოვან პროცესებს

ხშირად ხდება ისე, რომ ორგანიზაციისათვის მნიშნელოვანი რაიმე პროცესის შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გამორჩენილია სტრუქტურაში. ანუ არავინაა, ვინც კონკრეტულად ამ ფუნქციის შესრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ეს ამ პროცესში შეფერხებებს, მის არასწორ ან უსისტემო დინებას და, აქედან გამომდინარე, ბევრ უარყოფით შედეგს იწვევს.

სრულად წაკითხვა »

სრული საოპერაციო ციკლი – ერთ სტრუქტურულ რგოლში

ძალიან ხშირად პროცესი გადანაწილებულია სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებზე. მაგალითად , განვიხილოთ წარმოების პროცესი – ერთი პროდუქტის იდეაზე იღებს გადაწყვეტილებას, მეორე შესყიდვებს და მარაგებს მართავს, მესამე ამ პროდუქტს აწარმოებს, სხვა მიმართულება კი მიწოდებას უზრუნველყოფს. ამ დროს ძალიან ცხადი ამოცანები აქვთ მიმართულებებს და ხდება ადამიანებში კონკრეტული კომპეტენციების დაგროვება.

სრულად წაკითხვა »

პროცესების აღწერა

პროცესებს, როგორც, მაგალითად, დეპარტამენტებს ან პოზიციებს, ესაჭიროებათ ფორმალიზება და აღწერა. ეს აუცილებელია , რათა ზუსტად დავინახოთ მონაწილე რგოლები, ჩართულმა პირებმა მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ, ერთგვაროვანი გახდეს მისი მიმდინარეობა ან გავაანალიზოთ და მოვახდინოთ მისი ოპტიმიზაცია.

სრულად წაკითხვა »

პროცესებზე მორგებული სტრუქტურა და არა პირიქით

გავრცელებული პრაქტიკაა, შეიქმნას და ჩამოყალიბდეს სტრუქტურა, ხოლო ამის შემდგომ არსებულ სტრუქტურულ ერთეულებს მოერგოს ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები. ამ დროს ძალიან დიდი რისკებია, პროცესები იყოს არასრულყოფილი, გაუმართავი და ვერ ასრულებდეს საკუთარ დანიშნულებას სათანადოდ – ხან დროში გაიწელება, ან გადაწყვეტილებების ხარისხი იქნება არადამაკმაყოფილებელი და ა.შ..

სრულად წაკითხვა »

რაპორტინგის სისტემის სასარგებლოდ

სამი ყველაზე მთავარი სარგებელი შეიძლება გამოვყოთ, რაც ორგანიზაციის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მხრიდან წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით საქმიანობის ანგარიშების მომზადებას მოაქვს და რის გამოც, თუ ის დღეს არ აქვთ, ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ამ სისტემის შემოღებაზე სრულად წაკითხვა »

გაყიდვების ზრდის ამოცანის გადაჭრის ერთი გზა

თუ დაგვავალეს მოვიფიქროთ, როგორ გავზარდოთ გაყიდვების მოცულობა, ეს ამოცანა სამ პატარა ამოცანად უნდა დავშალოთ. მათ შორის პრიორიტეტები გავაკეთოთ, გადაწყვეტის გზები დავამუშაოთ და გაყიდვების გაზრდის ამოცანაც გადაჭრილი გვექნება. სრულად წაკითხვა »

კლიენტებთან უკუკავშირის პროცესი

თუ ორგანიზაციის პირველი პირი არ არის მზად მისი ან, ცუდ შემთხვევაში, მისი პირადი ასისტენტის პირდაპირი ტელეფონის ნომერი დიდი ასოებით დააწეროს მის პროდუქტს, ან მომსახურების წერტილებში გამოაკრას, კვირაში ერთხელ თუ არა თვეში ერთხელ მაინც მოაწყოს ორგანიზაციის უმაღლესი პირების თათბირი მიღებული ინფორმაციის განსახილველად, და მერე თვითონვე გააკონტროლოს ამ თათბირებზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება, ამ ორგანიზაციას გრძელვადიან პერიოდში წარმატების ნაკლები შანსი აქვს.

სრულად წაკითხვა »

ბიზნეს-პროცესების განვითარების ბიზნეს-პროცესი

ნებისმიერი ორგანიზაციის საქმიანობის როგორც დადებით, ისე უარყოფით შედეგს მნიშვნელოვნად (თუ სრულად არა) განსაზღვრავს სტრატეგია, რომლითაც მენეჯმენტი მოქმედებს, სტრუქტურა – თუ როგორ არის განაწილებული როლები, პასუხისმგებლობა და ძალაუფლება ადამიანებს შორის და ბიზნეს-პროცესები – რამდენად გამართულად და სწორად მიმდინარეობს ის.

სრულად წაკითხვა »

ინოვაციების მაძიებელი

ინოვაციების მნიშვნელობა ყველასათვის ნათელია. მომსახურებაში, პროდუქტებში, საქმის წარმოებაში, შიდა ორგანიზაციაში, შიდა საქმიანობის წესებსა თუ მიდგომებში ახალი, განსხვავებული გადაწყვეტილებების ძიება უწყვეტ პროცესად რომ იქცეს, ინოვაციების მაძიებლის პოზიციის შექმნა, ან რომელიმე არსებული თანამშრომლისათვის ამ ფუნქციის დამატება, შესაძლოა, კარგი გადაწყვეტილება აღმოჩნდეს.

სრულად წაკითხვა »

ნამდვილი კეთილისმსურველები

როგორც ადამიანისთვის, უკეთესი მეგობარი ის კი არ არის, ვინც მუდმივად მას აქებს და ადიდებს, არამედ ის, ვინც მას მისი ნაკლოვანებების დანახვაში და გამოსწორებაში ეხმარება. ასეა ორგანიზაციებისთვისაც. ის კლიენტები, თანამშრომლები თუ საქმიანი პარტნიორები, რომლებიც ორგანიზაციის პრობლემებზე, მის მუშაობაში არსებულ ხარვეზებზე ლაპარაკობენ განსაკუთრებით ღირებულები და მნიშვნელოვნები არიან ორგანიზაციისთვის.

სრულად წაკითხვა »

© სინერჯი ინსაითი Powered by Synergy Group

მასალების გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს მითითება