როგორ შევაფასოთ ხელმძღვანელი

თუ გვინდა შევაფასოთ, როგორია ხელმძღვანელი, უნდა ვნახოთ, როგორ მუშაობს მისი ორგანიზაცია, როდესაც ის სამსახურში არ არის.

სრულად წაკითხვა »

როდესაც თანამშრომლების ცოდნის, უნარების და შესაძლებლობების არ გვჯერა

ხელმძღვანელები ხშირად თვლიან, რომ დაქვემდებარებულებზე უკეთ შეუძლიათ გაიაზრონ საკითხი, ბევრად უკეთესი გამოსავალი იპოვონ სიტუაციიდან და უფრო მართებული გადაწყვეტილება მიიღონ. თანამშრომლების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება ბევრ პრობლემას უქმნის ორგანიზაციებს და უამრავ შესაძლებლობას აკარგვინებს.

სრულად წაკითხვა »

რეაქტიული დირექტორების პრობლემა სტრუქტურაში

როდესაც კურატორ დირექტორს მკაფიოდ განსაზღვრულ ამოცანაზე არ აქვს პასუხისმგებლობა დაკისრებული და უბრალოდ, გაუგებრად დაჯგუფებულ ფუნქციათა ჯგუფს ხელმძღვანელობს, ის სტრუქტურის რეაქტიულ ზონად იქცევა, რომელიც ქვემოდან წამოსულ ინიციატივებს აჩერებს. ის გადაწყვეტილებების მიღებასაც აჭიანურებს, უფრო მეტად იმაზე ხდება ორიენტირებული, რამე არ გაფუჭდეს, შეცდომა არ დაუშვან მისმა სამსახურებმა, ვიდრე რამე მნიშვნელოვანი გააკეთონ. ასეთი ხელმძღვანელი მის საკურატორო სფეროში ახალი ლიდერების გაჩენასაც ქვეცნობიერად უშლის ხელს.

სრულად წაკითხვა »

სანამ გზების ძიება ხელმძღვანელების საქმეა

სანამ გზების ძიება ხელმძღვანელის საქმეა, ორგანიზაცია წარმატებას ან ვერ მიაღწევს, ან ძალიან გაუჭირდება ამ წარმატების შენარჩუნება. იდეებზე, ინიციატივებზე, პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე თანამშრომლები და შესაბამისი სამსახურები უნდა მუშაობდნენ. ხელმძღვანელები კი მათგან წამოსული წინადადებების ანალიზით, გადარჩევით და საუკეთესო გზების დანერგვით უნდა იყვნენ დაკავებული.

სრულად წაკითხვა »

თუ შიგნით ყველაფერი წესრიგშია

თუ ადამიანი შინაგანად მშვიდად არის, მასში ყველაფერი მოწესრიგებულია, მის გარშემოც გარემო თითქოს თავისით ლაგდება და არა პირიქით. ზუსტად ასეა ორგანიზაციების შემთხვევაშიც. თუ მასში შიგნით ყველაფერი დალაგებულია, პროცესები მოწესრიგებულია, ამოცანები, როლები და ძალაუფლება თანამშრომლებს შორის სწორად და დანიშნულების შესაბამისად არის გადანაწილებული, გარეშე სამყაროც მშვიდდება, ლაგდება და უკეთესად მართვადი ხდება მათთვის.

სრულად წაკითხვა »

საგზაო მოძრაობა და საზოგადოების დემოკრატიულობის ხარისხი

რატომ არის, რომ რაც უფრო მეტად დემოკრატიულია საზოგადოება, მით უფრო მოწესრიგებულია მოძრაობა გზებზე და რაც უფრო ნაკლებად დემოკრატიულია საზოგადოება, მით უფრო დიდი ქაოსი და ერთმანეთზე გადავლააა საგზაო მოძრაობისას?

სრულად წაკითხვა »

ორი შეცდომა, რომელიც ახალმა მენეჯმენტმა ორგანიზაციაში მისვლისას არ უნდა დაუშვას

იმისათვის, რომ ახალ მენეჯმენტს ორგანიზაციაში მისვლისას მართვის პროცესი არ ჩამოეშალოს და შედეგები მნიშვნელოვნად არ გაუუარესდეს, ორი აუცილებელი პირობაა საჭირო: არ უნდა დატოვოს უცვლელად სტრუქტურა, მართვის მთავარი პროცესები და რეგულარული შეხვედრების სისტემა.

მეორე მხრივ, არც სტრუქტურაში, არც მართვის პროცესებში და არც რეგულარული შეხვედრების სისტემაში არ უნდა შეიტანოს ცვლილება, სანამ კარგად არ დარწმუნდება, რომ ამით ორგანიზაციას ზიანს არ მიაყენებს.

სრულად წაკითხვა »

როგორ შევაფასოთ ხელმძღვანელის მოღვაწეობა

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოღვაწეობა იმის მიხედვით კი არ უნდა შეფასდეს, თუ რას მიაღწია ორგანიზაციამ მისი მმართველობის პერიოდში, არამედ იმით, თუ როგორ აგრძელებს ორგანიზაცია მუშაობას მმართველობიდან მისი წასვლის შემდეგ.

სრულად წაკითხვა »

რაც უფრო მეტ ამოცანაზეა პასუხისმგებელი ადამიანი, მით უფრო ნაკლებია მისი პასუხისმგებლობა თითოეულ ამოცანაზე

თუ ერთ პოზიციას სტრუქტურაში რამდენიმე, ერთმანეთისგან განსხვავებულ ამოცანას ვაბარებთ და მათ მაღალი ხარისხით გადაწყვეტაზე ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას, წინასწარ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი ადამიანი ამ პოზიციაზე ამოარჩევს პირადად მისთვის უფრო საინტერესო და სასიამოვნო ამოცანას და მთელ აქცენტს მასზე გააკეთებს. დანარჩენების გადასაწყვეტად ბევრი ხვეწნა, დევნა და კონტროლი დაგჭირდებათ. პასუხისმგებლობას კი ვერცერთ ამ ამოცანის ხარისხიან გადაწყვეტაზე ვეღარ მოვთხოვთ ამ ადამიანს რეალურად. ვინაიდან მისი არგუმენტები ერთი ამოცანის გადაწყვეტის საპირისპიროდ მუდმივად მეორე ამოცანა იქნება და პირიქით.

სრულად წაკითხვა »

მაღალი რანგის ხელმძღვანელები ცხადი სტრუქტურული პასუხისმგებლობის გარეშე

როდესაც ხელმძღვანელის, განსაკუთრებით უმაღლესი რანგის, პასუხისმგებლობა ორგანიზაციაში ძალიან მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული და ზუსტად არ არის ცნობილი, რა ამოცანაზე აგებს იგი პასუხს და რა კონკრეტული შედეგებით შეფასდება მისი საქმიანობა, ის არათუ თვითონ ხდება მხოლოდ რეაქტიული, უინიციატივო და პასიური, არამედ მის ქვევით მთელი ვერტიკალისთვის იწყებს სერიოზულად ხელის შეშლას და პროცესების შეფერხებას.

სრულად წაკითხვა »

© სინერჯი ინსაითი Powered by Synergy Group

მასალების გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს მითითება